Početak projekta

Od 01. srpnja 2016. i službeno je započeo projekt "Obaviješten ne luta!". Iako su radio emisije "Glas potrošača" preko radio postaje Radio 105, krenule i ranije 19. srpnja 2016. je emitirana emisija o Projektu. Postavljena je i ova mrežna stranica, koja će pratiti aktivnosti projekta. U pripremi su informativno-edukativni materijali, INFO telefon 099/454 74 04 je u funkciji, a u pripremi je otvaranje Ureda za savjetodavnu pomoć u Domu kulture (Vukanovec). 

Kontrola hrane na hrvatskom tržištu