Glas potrošača

Vukanovec, 07. rujna 2016.: Jedna od projektnih aktivnosti je Informacije u lokanim medijima. Uspostavljena je suradnja sa lokalnim medijima, te se u suradnji s njima otvoriti u rubrikama savjetovanja potrošača, daju savjeti potrošačima koji se jave sa problemom zaštite potrošačkih prava. Potrošači su najbolju komunikaciju ostvarili sa portalom Emedjimurje.hr preko kojeg u prosjeku tjedno postave po dva pitanja, na koje dobiju konkretne savjete kako ostvariti svoja potrošačka prava.

U suradnji s Radio 105 realiziraju se  kontakt emisija za potrošače /svaka dva tjedna/  pod nazivom „Glas potrošača“ u kojima su gosti do sada bili:

Matija Posavec – župan Međimurski,

Đema Bartulović - voditeljica službe za politiku zaštite potrošača Ministarstva gospodarstva

Ervin Vičević - načelnik Općine Selnica

Goran Lovrec - Općina Gornji Mihaljevec

Andea Franin – viša tržna inspektorica MINGO,

Marina Ljubić Karanović i Andro Marčev – predstavnici HAKOM,

Sanja Keretić – dopredsjednica udruge „Varaždinski potrošač“

Suzana Kolesar – tajnica Suda časti HOK.

Nenad Hranilović - direktor Međimurje-plina d.o.o.

Željko Tomašić – predsjednik ROZP,  

Dogovoreno je gostovanje još nekoliko atraktivnih i stručnih gostiju. Slušatelji-potrošači su emisiju jako dobro prihvatili i učestvuju u svakoj emisiji sa pitanjima gostima.  

Vukanovčar (Ž.T.)

Kontrola hrane na hrvatskom tržištu