Obaviješten ne luta 2017

Uspješnost prošlogodišnjeg projekta je neupitno doprinijela da i ove godine Međimurska županija sufinancira nastavak projekta. Ideja je da ove godine objedinimo i uključimo sve lokalne samouprave (općine i gradove) Međimurske županije, kako u potporu projektu, tako da budu aktivno korisnici projektnih aktivnosti.

U koordinaciji sa Međimurskom županijom ovo je pilot projekt tzv. "Mobilnog savjetovališta za zaštitu potrošača", naime savjetovanje potrošača će se vršiti "ka potrošaču" što znači da nećemo čekati da potrošač dođe kod nas u Savjetovalište u Vukanovcu, nego ćemo po pozivu dolazili u lokalne samouprave koje sufinanciraju Projekt, do mogućnosti da na zahtjev lokalne samouprave naši savjetnici posjete ugrožene kategorije potrošača u njihovom domu. 

Činjenica je da sadašnje regionalno savjetovalište za zaštitu potrošača koje financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ne zadovoljava potrebe međimurskih potrošača, jer Zagreb je ipak stotinjak kilometara udaljen, a telefonom i elektroničkom poštom se često ne mogu dati najbolji savjeti i pomoć oštećenom potrošaču, a posebno starijoj populaciji potrošača, te invalidima i što je Međimurju poseban izazov, pomoć Romima (potrošačima) koji imaju svoje specifične potrošačke potrebe.

Posebnu pozornost na području edukacije ćemo posvetiti djeci, jer i djeca su potrošači, koji se česti vrlo zločesto koriste u marketinškim kampanjama trgovaca, što je spoznala Krovna europska organizacija zaštite potrošača BEUC, je pokrenuli kampanju za sprečavanje takve poslovne prakse, a mi kao dio potrošačkog pokreta EU, prvi preko našeg Saveza (Razvojne organizacije zaštite potrošača) pokrećemo takvu kampanju u Hrvatskoj.

Osnovna bit projekta „Obaviješten ne luta 2017“ je informiranje i savjetovanje potrošača, te unapređenje kvalitete konzumiranja potrošačkih prava, koje se zasniva na poznavanju svojih obaveza i prava.

Temeljni cilj projekta je, kroz informiranje, edukaciju  i savjetovanje ciljane skupine potrošača i njihovih obitelji od pasivnoga konzumera  stvoriti potrošački pismenog potrošača svjesnog svojih prava na zakonom zajamčenu visoku razinu kvalitete roba i usluga, na kulturan i čovjeka dostojan odnos potrošača i trgovca, te tako potrošačima omogućiti na zakonu utemeljenu zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje gospodarsko-bankarskog lobija.

Posebni cilj projekta je svim zainteresiranim potrošačima gradova donatora  pomoći u edukaciji, informiranju o potrošačkim pravima i obavezama na hrvatskom i europskom tržištu, te savjetovanju o načinima zaštite potrošačkih prava.

Pored toga cilj je i da potrošači vrate izgubljeno povjerenje u institucije sistema i trgovce, te jačati osjećaje pripadnosti zajednici, samim time utjecati da se potrošači, a time i cijelo društvo izvlači iz pesimizma koje je zahvatilo društvo u Hrvatskoj.

Sve to će se postići kad potrošači konzumiranjem odrednica pozitivnih hrvatskih zakona uređenog potrošačkog tržišta  steknu povjerenje u institucije sistema što im omogućava praćenje promjena potrošačke prakse u Hrvatskoj koje su uslijedile ulaskom u Europsku uniju.  

U današnje vrijeme slabije kupovne moći potrošača , djelotvorna informiranost i zaštita potrošača, a posebno savjetovanje,  dugoročno se zasniva na dobro educiranim i informiranim potrošačima.

Obzirom da su potrošači često u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovca, temeljna informiranost iz područja zaštite potrošačkih prava iznimno je važna da bi potrošač postao ravnopravni partner na tržištu tj. da se kod potrošača probudi svijest da je potrošač regulator tržišta, a ne slabija strana na tržištu.

Očekuje se da će se provedbom ovoga projekta kod ciljane skupine potrošača polučiti slijedeći rezultati u dugoročnom razdoblju:

  • Potrošači će temeljem informacija koje im daje projekt moći  donositi utemeljene odluke o svim potrošačkim pitanjima za sebe i svoje obitelji,
  • Informirani i educirani potrošači će razumjeti temeljna načela zaštite potrošača,
  • Potrošači ciljane skupine će steći jasne, točne i razumljive informacije o ostvarivanju svojih potrošačkih prava i obaveza,
  • Provedbom projekta će se potrošačima omogućiti pristup učinkovitim mehanizmima za zaštitu njihovih potrošačkih prava,
  • Informirani i educirani potrošači mogu procijeniti očekivane koristi i predvidjeti rizike koji prate svaki potrošački ugovor.

Ispunjavanje ovih osnovnih zadaća  doprinijeti će osiguranju dugoročne potrošačke sigurnosti građana – potrošača , a prosječnom potrošaču učinit će dostupnim relevantne informacije o osobnom potrošačkom poslovanju.

Projekt je započeo radio emisijom "Glas potrošača" emitiranoj na Radio 105 u utorak 10. siječnja 2017. godine.

VUKANOVČAR (Ž.T.)

Kontrola hrane na hrvatskom tržištu